058/о Екстрене повідомлення про ковід

Проблематика:

Значне адміністративне навантаження на медичних працівників через заповнення форми первинної облікової документації № 058/о «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення» (по підозрах на інфікування, підтверджених випадках захворювання на коронавірусну хворобу) в паперовому вигляді, надсилання до обласного лаборатного центру та її повторне введення до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями (далі – ЕЛІССЗ), що знижує якість протиепідемічних заходів та затягує проведення епідеміологічного розслідування.

Цілі: 

 1. підвищення ефективності протиепідемічних заходів для протидії поширенню на території України за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – COVID-19); 

 2. отримання оперативної інформації про підозри на інфікування, підтверджені діагнози захворювання на коронавірусну хворобу; 

 3. зменшення адміністративного навантаження на медичних працівників.

Візія:

Замість ведення форм первинної облікової документації № 058/о та № 060/о медичні працівники вноситимуть відповідні електронні медичні записи через медичну інформаційну систему до електронної системи охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ), звідки інформація буде автоматизовано передаватись до ЕЛІССЗ. 

Швидке технічне рішення:

передача відомостей щодо осіб з підозрою на інфікування та з підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19 з ЦБД ЕСОЗ до ЕЛІССЗ.

Планова дата запуску рішення – 19 грудня 2020 року.

Цільова модель:

повноцінна інтеграція ЕСОЗ і ЕЛІССЗ та утворення єдиного маршруту пацієнта в двох системах щодо особливо небезпечних захворювань.

Дата запуску рішення –  II - III квартал 2021 року.

 

ШВИДКЕ ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ

Нововведення, які плануються

З метою посилення координації й організації заходів із протидії поширенню COVID-19 видано наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30 листопада 2020 року № 2764 «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», яким передбачено, що на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни:

 1. За умови наявності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) внесення відповідних медичних записів до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів осіб з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (незалежно від наявності договору З НСЗУ та декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги в пацієнта).

 2. По таких випадках форма первинної облікової документації № 058/о (екстрене повідомлення по підозрах і випадках COVID-19) не заповнюється та не надсилається, а інформація в оперативному порядку телефоном не передається.
  Форма первинної облікової документації № 060/о («Журнал  обліку  інфекційних  захворювань») щодо таких випадків також не ведеться

 3. НСЗУ як власник ЦБД ЕСОЗ, до реєстру якої вносяться електронні медичні записи, забезпечує передачу даних до електронної інтегрованої системи спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ) в порядку інформаційної взаємодії, визначеному в договорі. Зокрема на постійній основі передаватимуться такі дані про осіб з підозрою на інфікування або підтвердженим (клінічно чи лабораторно) діагнозом захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Плановий запуск зазначених змін – __________________________

базовий процес швидкого рішення:

 

ДОВІДКОВО

Нормативно-правова база:

 1. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (частина друга статті 35): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#Text

 2. Закон України від 13 квітня 2020 року № 555-IX «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (підпункт 1 пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення»): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-20#Text

 3. Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII  «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (стаття 11): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19/conv#Text

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF#Text

 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220

 6. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 236/34519: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0236-20#Text

 7. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30 листопада 2020 року № 2764 «Деякі питання епідеміологічного нагляду (спостереження) за поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 грудня 2020 року за № 1228/35511

 8. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від ___ грудня 2020 року № ___ «Про затвердження Зміни до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)»
  у процесі ухвалення